Created for hard work

Connecting your journey with purpose

Yellow arrow down
Experience card icon
Doświadczenie

22 lata na rynku 2 000 000 litrów olejów wprowadzonych do obrotu w 2020

Quality card icon
Podwójna kontrola jakości

Przeznaczamy 10% zysków co roku na utrzymanie systemu podwójnej kontroli

Flexibility card icon
Elastyczność

Indywidualna formulacja oleju do specjalistycznych aplikacji i zaangażowanie zespołu w rozwiązywanie problemów

Photo of CEO
Nasza Wizja

Dostarczamy produkty przygotowane specjalnie z myślą o maszynach.

Jacek Wruszak

CEO of Daytona

Universal card icon
Uniwersalność

Daytona praktykowała pracę zdalną, również w administracji przed czasami plagi.

Engagement card icon
Zaangażowanie

Zależy nam na dobrych relacjach z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Z uśmiechem i uporem dążymy do celu.

Independence card icon
Samodzielność

Kompetencje indywidualnych członków zespołu w zakresie doboru metod i środków.

Oil bottle picture
Daytona Lubricants

maksymalna wydajność, dzięki naszym olejom