Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach ofertowych. Szczegóły oraz sposoby zgłaszania ofert dostępne pod nr 71 333 22 22 oraz biuro@daytonalubricants.pl. Zapraszamy!

13.05.2019

Szukamy wykonawcy prac projektowych. Zakres usług:

– Stworzenie okładki, która będzie wykorzystywana do wszystkich dokumentów firmowych

– Stworzenie głównego szablonu układu strony z rozróżnieniem na rozpoczęcia rozdziałów (ok. 10 rozdziałów)

– Szablon strony z układem tekstu, aby był dla wszystkich stron tożsamy z uwzględnieniem podziału na podrozdziały

– Szablon strony ostatniej z danymi kontaktowymi

– Stworzenie anglojęzycznego investment teaser (ok. 2-5 stron)

– Modyfikacja istniejących materiałów – dopasowanie ich do opracowanych szablonów oraz modyfikacja grafik (ilość stron łącznie 27)

Termin zgłoszeń: 14.06.2019

Czas realizacji: 7 dni

 

14.05.2019

Szukamy wykonawcy usług doradczych w zakresie gospodarki odpadami na rynku australijskim. W zakres zleconej usługi wchodzi:

-zapoznanie się z dokumentacją techniczną oferowanej instalacji a następnie ocena możliwości i wskazanie sposobu jej certyfikacji

– określenie wymagań prawnych dotyczących przetwarzania odpadów niebezpiecznych na rynku docelowym

– nawiązanie kontaktu z instytucjami samorządowymi i rządowymi (analogi polskich Gmin i Ministerstwa Środowiska)

– kontakt z potencjalnymi, wybranymi po konsultacjach ze Zleceniodawcą kontrahentami

Termin zgłoszeń: 14.06.2019

Czas realizacji: 3 miesiące

Wymagania: obecność stałego przedstawicielstwa na terenie Australii

Oferty proszę dostarczać osobiście lub pocztą w siedzibie firmy przy ul. Kominiarskiej 21, 51-180 Wrocław lub mailowo na adres m.swierc@daytonalubricants.pl lub biuro@daytonalubricants.pl

16.06.2019

AKTUALIZACJA – Wyniki

W terminie złożono dwie oferty, które spełniły wymagania określone w zamówieniu. Prace zlecono firmie AG Abbeys Australia Pty Ltd

 

05.09.2019

Zlecenie audytu przedcertyfikacyjnego urządzenia HR. Zakres prac musi obejmować analizę wymagań wskazanego podmiotu na rynku australijskim oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Zleceniodawca udostępni kontakt do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej po stronie australijskiej. Audytowi podlegać będzie urządzenie HR 200 służące do zgazowywania materii za pomocą wysokoczęstotliwościowych generatorów Tesli. Cena musi uwzględniać koszty dojazdów do miejsca produkcji (Dolny Śląsk). Konieczne wykształcenie wyższe, inżynierskie z zakresu automatyki i/lub energetyki i minimum 5 lat doświadczenia z pracy z reaktorami mikrofalowymi.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.09.2019, czas realizacji 30 dni od wyboru oferty. Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych na audyt i przygotowanie dokumentacji/opracowanie procedur.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania Zapytanie ofertowe audyt

Oferty proszę dostarczać osobiście lub pocztą w siedzibie firmy przy ul. Kominiarskiej 21, 51-180 Wrocław lub mailowo na adres m.swierc@daytonalubricants.pl lub biuro@daytonalubricants.pl

18.09.2019

AKTUALIZACJA – Wyniki

W terminie złożono dwie oferty. Wybrano najkorzystniejszą zgodnie z zasadami oceny (kryterium cena 100%), Najkorzystniejszą ofertę na kwote 90 tys. PLN netto (110 700 PLn brutto) przedstawił Transfer Sp. z o.o., al. Wiśniowa 36A/120, 53-137 Wrocław, NIP 8992762710

 

06.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu form do produkcji ekologicznych opakowań 20 L wykonywanych z regranulatu HDPE do przechowywania olejów smarowych. Projekt musi być dostosowany do wymagań technologii rozdmuchu i uwzględniać jego późniejsze wykonanie na formie o parametrach: 1 gniazdo, materiał aluminium lub stal nierdzewna, zbijak górny i chwytaki, odpowiednie tulejki.

Miejsce i termin składania ofert:

7 dni od dnia publikacji tj. do dnia 13.05.2021. Oferty należy dostarczy c mailem na adres: m.swierc@daytonalubricants.pl lub biuro@daytonalubricants.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kominiarskiej 21, 51-180 Wrocław, godz. 08.00-16.00

13.05.2021

AKTUALIZACJA – Wyniki

W terminie złożony 3 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Taizhou Huangyan Odin Mould Co. Ltd, no. 13 Kangqiang Road, Taizhou, Zheijang China, USCC 91331003085285702G z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę 13.000 USD netto (48 474,40 PL netto) wg kursu NBP na dzień 13.05.2021

 

07.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej zagodnie z poniższą specyfikacją:

  • zawiera usługi programowania opracowanej grafiki
  • konieczne wykonanie schematu przed programowaniem (wireframe) z efektami przejścia
  • do 6 podstron, treści po stronie Zamawiającego
  • uwzględnienie opcji pozycjonowania
  • możliwość wprowadzanie wersji językowych – docelowo strona ma być w języku francuskim oraz arabskim. Czcionki muszą uwzględniać znaki z obu języków

Grafika powinna zawierać:

  • kolory wg wskazania Zamawiającego
  • korekty typograficzne
  • ikony
  • infografikę
  • animacje

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.05.2021

AKTUALIZACJA 17.05.2021 – Wyniki

W terminie złożono 3 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Kamil Topoła, NIP 9121811570 z uwagi na najniższą oferowaną cenę. Wartość przedstawionej oferty 24 000,00 PLn netto (29 520,00 PLN brutto)

 
Daytona Lubricants

CREATED FOR

HARD WORK