Wsparcie rozwoju eksportu preparatów smarowych na rynek kenijski

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

Dodaj komentarz